ROB- RVT

Wat is het verschil tussen een woonzorgcentrum (R.O.B.) en een rust-en verzorgingstehuis (R.V.T.)?

Een woonzorgcentrum is een bij decreet beschermde collectieve woonvorm waarvan de ouderen die er verblijven huisvesting wordt gegeven met de mogelijkheid geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van de aangeboden gezins- en huishoudelijke zorg.

Vele, maar niet alle woonzorgcentra die zorgbehoevende ouderen opnemen, hebben vanwege de overheid een aantal rust- en verzorgingsbedden gekregen. Deze R.V.T.-bedden bevinden zich in woonzorgcentra, doch ook sommige ziekenhuizen beschikken over een aantal R.V.T.-bedden.

Het is echter niet omdat een woonzorgcentrum niet over R.V.T.-bedden beschikt, dat er geen zwaar zorgbehoevende bejaarden kunnen opgenomen en verzorgd worden.

Voor een R.V.T.-bed wordt vanwege de overheid een hoger zorgforfait toegekend, waardoor er meer personeel kan ingezet worden voor de verzorging en de verpleging.