Kostprijs

Tarieven: Eénpersoonskamer met toilet en douche: 71,02 euro/dag

Grote éénpersoonskamer met toilet en douche: 73,60 euro/dag

Tweepersoonskamer met toilet en douche: 62,63 euro/dag pp.

Kortverblijf (éénpersoonskamer met toilet en douche): 73,60 euro/dag

 

 

In geval van ziekenhuisopname of afwezigheid worden de door de bewoner niet gebruikte leveringen en diensten tegen marktconforme prijzen in mindering gebracht vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de ziekenhuisopname van de bewoner. Het betreft een in mindering brengen van 10% van de dagprijs. De vermindering van 10% op de dagprijs wordt enkel toegepast na een afwezigheid van minimum 24 uur.

Bij een definitief verblijf wordt de kamerhuur van 1 maand op voorhand betaald. Bij facturatie worden de kosten van de lopende maand aangerekend en de kamerhuur van de daaropvolgende maand.

Inbegrepen in de prijs: Alle verplichte verzorgingsprodukten
Alle gebruikelijke gezins- en huishoudelijke verzorging
Incontinentiemateriaal
Telefoonaansluiting
Kabeldistributie
Drinkbaar water
Kinesitherapie voor RVT-residenten en ergotherapie
Wassen van het gebruikslinnen (lakens, handdoeken, …)
Niet inbegrepen in de prijs: Verzorgingsmateriaal (bv. bodylotion)
Persoonlijke was (prijs per kledingstuk)
Doktersprestaties
Medicatie
Kapster en Pedicure
Telefoongesprekken
Extra drankgebruik (uitgezonderd drinkbaar water)/ Herstellen van kledijToiletbenodigdheden met uitzondering van WC-papier, zeep, tandpasta en shampoo. De voorziening voorziet standaardproducten. Indien de bewoner wenst af te wijken van deze standaardproducten, dient hij/zij deze wel zelf te bekostigen.Kinesitherapeutische behandelingen voor ROB-patiënten en bewoners in het centrum voor kortverblijf.Supplementaire voedingsproducten die buiten de maaltijden verstrekt worden op individuele vraag van de bewoner.

Alle supplementaire voedingen buiten de normale maaltijden, voorgeschreven door de behandelend geneesheer of diëtiste, bv nutridrink, fortimel, sondevoeding p.o., intraveneuze voedingssupplementen en subcutane vochttoedining.

Vervoersonkosten en hospitalisatiekosten

Gebruik van frigo (0,25 euro per dag)

Alle andere persoonlijke aankopen en kosten op uitdrukkelijke vraag van de bewoner en/of familie.